Geen objecten gevonden

Voorwaarden onafhankelijkheid taxateur

De voorwaarden aan de onafhankelijkheid van de taxateur zijn in twee groepen onderverdeeld:

1. Ten eerste geldt wat hierover is vermeld in de opdrachtvoorwaarden bij taxaties die door de taxatiebranche zijn vastgesteld en die sinds 1 oktober 2016 schriftelijk moeten worden over-eengekomen bij de opdrachtverstrekking: 8 De taxateur verklaart dat: […]
- hij volledig objectief en onafhankelijk, in volledige vrijheid en autonoom tot een schatting van de waarde zal komen, zonder ongepaste beïnvloeding of druk van de opdrachtgever of anderen en hiermee alle (schijn van) belangenverstrengeling zal mijden;
- voor zover hem bekend bij de transactie geen bloed- of aanverwanten van de taxateur zijn betrokken;
- hij, noch een taxatiebedrijf of onderneming waarbij hij direct of indirect enig belang heeft, op geen enkele wijze (direct of indirect) betrokken is bij het te taxeren vastgoedobject voor wat betreft bijvoorbeeld (advisering over) koop, verkoop, bemiddeling, beheer of financie-ring of enige andere (financiële) dienst;

2. De in het laatste punt genoemde betrokkenheid betreft de gehele contractduur van de terug te kopen Koopgarantwoning. De taxateur en het bedrijf waarvoor hij werkt zijn op geen enkele wijze, als taxateur, makelaar of anderszins, eerder betrokken geweest bij de verkoop of terugkoop van deze woning aan c.q. van de betreffende erfpachter of bij de financiering van de woning, in opdracht van de corporatie/ontwikkelaar of van de erfpachter.

De verantwoordelijkheid voor de bewaking van de onafhankelijkheid berust bij alle drie de partijen: de corporatie/ontwikkelaar, de erfpachter en de taxateur.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden