Wie is aanspreekpunt leefbaarheid voor mijn dorp?

WonenNWF heeft drie leefbaarheidscoördinatoren. Zij onderhouden de contacten met de dorpen. De vereniging van dorpsbelang (plaatselijk belang) is daarbij eerste aanspreekpunt. De leefbaarheidscoördinatoren zijn:

Germ Reitsma, gemeenten Menameradiel & Leeuwarderadeel

Nicole de Bruijn, gemeenten het Bildt & Ferwerderadiel

Willem Seepma, gemeente Franekeradeel

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden