Geen objecten gevonden

Corona virus

Onze maatregelen rondom het coronavirus

         14 oktober 2020

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben wij in de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen rondom het coronavirus. Daarbij volgen wij het advies en de richtlijnen van de regering en het RIVM.  

Naar aanleiding van de nieuwe strengere regels die op 14 oktober zijn aangekondigd, passen wij een aantal zaken in onze dienstverlening aan. 

Kantoor gesloten
Vanaf donderdag 15 oktober is het kantoor van Wonen Noordwest Friesland gesloten voor publiek. Wij zijn alleen bereikbaar via telefoon of e-mail. Voor het ondertekenen van een huurcontract of het ophalen van een sleutel voor een woningbezichtiging wordt een afspraak gemaakt. Als u voor een afspraak bij ons op kantoor komt dan vragen wij u een mondkapje te dragen. Wij verzoeken u zo veel mogelijk zelf aan ons door te geven of een geplande afspraak vanwege verkoudheids- of griepverschijnselen niet door kan gaan.

Via het Huurdersportaal regelt u uw eigen huurzaken snel en gemakkelijk vanuit huis. Heeft u nog geen account? Regel het op onze website.  

Contact
Heeft u vragen? Stel ze per mail of bel ons. Wij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 8.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 uur en op vrijdagochtend van 8.00 – 12.00 uur. 
Contactgegevens:
E-mail :  info@wonennwf.nl
Algemeen telefoonnummer:  0518 – 409 800
Afdeling Verhuur:  0518 – 409 822
Afdeling Reparatieverzoeken:  0518 – 409 811 (voor spoedzaken 24-uurs service)

Onze dienstverlening
Wij voeren onze dienstverlening zoveel mogelijk voor u uit. Dat willen we goed en veilig doen, waarbij we ons houden aan de maatregelen van de regering. Wij verzoeken u zo veel mogelijk zelf aan ons door te geven of een geplande afspraak vanwege griepverschijnselen niet door kan gaan.

Bij de werkzaamheden die bij u thuis worden uitgevoerd, gebruiken onze vakmannen beschermende middelen, waaronder een mondkapje. Van u vragen wij om een schone werkomgeving die zo goed mogelijk geventileerd is. En denkt u om de 1,5 meter afstand van onze medewerkers? Ook vragen we u om een mondkapje te dragen als u in dezelfde ruimte bent al onze medewerker

•    Spoed werkzaamheden gaan altijd door. Hierbij vragen wij u of er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen zijn. Is het antwoord daarop ja? Dan zullen wij per situatie kijken en met u bespreken wat we kunnen doen.  
•    Heeft u een reparatieverzoek? Neem dan contact op met de afdeling Reparatieverzoeken op telefoonnummer 0518 – 409 811. Onze medewerkers beoordelen het verzoek. Daarbij kijken we hoeveel tijd nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren en welke risico’s er zijn. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en van u als huurder staan daarbij voorop!  
•    Wanneer er een afspraak wordt gepland voor het uitvoeren van het reparatieverzoek, krijgt u van ons informatie toegestuurd waarin wij vertellen hoe wij ons onderhoud veilig kunnen uitvoeren. Onze medewerkers nemen deze informatie ook mee als ze bij u thuis komen. Wij vragen u om deze informatie door te lezen en u ook te houden aan de regels die daarin staan. Zo werken we samen aan het veilig uitvoeren van het reparatieverzoek. 
•    Als onze medewerkers bij u thuis een reparatie uitvoeren, vragen wij u om in ieder geval 1,5 meter afstand te houden en in dezelfde ruimte als de medewerker een mondkapje te dragen. Zo kunnen wij veilig ons werk uitvoeren. 
•    Voor alle reparaties geldt: zijn er bij u of uw gezinsleden verkoudheids- of griepverschijnselen? Dan kan onze medewerker de reparatie op dat moment niet uitvoeren en vertrekt weer.  

Betalingsproblemen 
Kunt u tijdelijk de huur niet betalen door maatregelen rondom het coronavirus? Bijvoorbeeld omdat u werkt als zzp'er en nu geen inkomen heeft? Of omdat u een 0-uren contract heeft (bijvoorbeeld omdat u in de horeca werkt) en nu tijdelijk geen salaris ontvangt? Neem dan contact met ons op zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. 

Regelingen zelfstandigen
Het kabinet heeft verschillende regelingen voor zelfstandigen gemaakt om een terugval in het inkomen door het coronavirus op te vangen. Lees meer over deze regelingen op de website van de Kamer van Koophandel

Ook via de gemeente kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Meer hierover leest u op de website van de overheid. Voor Friesland kunt u terecht op de website van het Bureau Zelfstandigen Fryslân

Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn. Het duurt vaak even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en aan u is betaald. Komt u daardoor in de betalingsproblemen, neem dan gerust contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een betalingsregeling.

Lopende betalingsregeling
Heeft u al een betalingsregeling met ons afgesproken? En lukt het niet om de afspraken na te komen door de gevolgen van de coronacrisis? Bel of mail ons via 0518 – 409 800 of op info@wonennwf.nl Graag gaan wij met u in gesprek en bekijken we de mogelijkheden.

Neem contact met ons op! 
Samen zoeken we naar een oplossing in deze situatie. Hoe eerder u contact opneemt, hoe sneller wij u kunnen helpen. Onze medewerkers zitten voor u klaar. Met een luisterend oor en om te kijken waar we u kunnen helpen. In overleg is altijd een oplossing te vinden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version

For your safety and the safety of our employees Wonen NWF has taken several measures concerning the coronavirus. We follow the advice en measures of the government and the RIVM. 

As off 15 oktober, several services and measures will be adjusted. 

Office is closed 
As of Thursday 15 oktober the office off Wonen Noordwest Friesland will be closed for all public. We only can be reached by telephone or e-mail. For the signing off a contract or collecting a key to view a house there will be made an appointment. We ask you to wear a mouth mask when you have an appointment at our office. We ask you to contact us and stay at home when you have cold or flu symptoms. 

Contact
Do you have questions? Please send them by email or call us. We are available from Monday to Thursday from 08:00 to 12:00 and 12:30 to 16:30 and on Friday morning from 08:00 to 12:00.
E-mail:  info@wonennwf.nl
General Telephone number:  0518 – 409 800
Telephone number Rental Department:  0518 – 409 822
Telephone number Repair requests Department:  0518 – 409 811 (urgent repairs 24 hours service)

Our services  
We carry out our services as much as possible. We try to do that in a healthy and safe way, and follow the measures taken by the government. We ask you to contact us when you have cold or flu symptoms. 

When we come to your house, our employees take protective measures and the wil wear a mouth mask. Please keep the place clean and ventilate the room where has to be the repair. And please keep your distance to our employees. We also ask you to wear a mouth mask when you are in the same room as our employees. 

•    Urgent repairs are always being carried out. We ask you to inform us whether an appointment due to cold or flu symptoms has to be delayed.
•    Do you have a request for a repair? Please call us at 0518 – 409 811. Our employees will assess your request. We look at the time that is needed to solve the issue and the risks that are involved. The safety and health of our employees and our tenants come first!  
•    When we plan an appointment to carry out the repair, we will send you some information in which we tell you how we can work safely. Our employees also carry this information. We ask you to read it carefully and obey the rules. 
•    When our employees are in your house te carry out the repair, we ask you to keep at least 1,5 meters distance from our employees. We also ask you to wear a mouth mask when you are in the same room as our employees. So they can carry out the repair safely. 
•    For all repairs: when you / any person in your house have cold or flu symptoms, the repair cannot be carried out, our employee wil leave again.

Problems with the payment of the rent? Please contact us!
Are you in the situation that you temporarily cannot pay the rent? For example, because you work as a freelancer en currently have less income? Or no income at all? Please contact us! Together we will try to find a solution. You can reach us by telephonenumber 0518 - 409 800 and e-mail info@wonennwf.nl 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden