Geen objecten gevonden

Niet tevreden?

Niet tevreden? Laat het ons weten! 

Iedere huurder heeft wel eens een vraag, een reparatieverzoek of een klacht. Dit laatste kan gaan over het onderhoud van uw woning, maar soms ook over de huurprijs, een afrekening van gemaakte kosten, de buren of de woonomgeving. Het kan ook gaan over een medewerker van Wonen Noordwest Friesland. Belangrijk is vooral dat deze klachten serieus worden genomen.

Wonen Noordwest Friesland biedt u altijd de mogelijkheid de klachten die u hebt te melden en te bespreken. Dit kan per telefoon, per e-mail, in een brief of in een persoonlijk gesprek. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen en samen met u een goede oplossing te zoeken.

Voor het indienen van een klacht kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van WonenNWF. Het schriftelijk indienen van een klacht kan via het algemene postadres van WonenNWF (postbus 26, 9076 ZN St. Annaparochie) of via email: info@wonennwf.nl

Al naar gelang het onderwerp wordt de klacht door een medewerker van de betreffende afdeling in behandeling genomen. U ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Indien u niet tevreden bent over het antwoord kunt u contact opnemen met de leidinggevende en/of de directeur-bestuurder die uw klacht in behandeling zal nemen. U ontvangt vervolgens binnnen vier weken een schriftelijke reactie van de directeur-bestuurder. Bent u nog steeds niet tevreden over onze reactie, dan kunt u contact opnemen met de Provinciale klachtencommissie.

Provinciale klachtencommissie
Wanneer u hierna nog steeds niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een beroep doen op de Provinciale klachtencommissie. Deze commissie behandelt alle klachten van negen corporaties in de provincie Friesland. De commissie adviseert het bestuur van Wonen Noordwest Friesland over de afhandeling van uw klacht.
De klachtenadviescommissie behandelt niet alle klachten. Voor klachten over de hoogte van de huurprijs/servicekosten verwijzen wij u naar de Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag. Of via internet: www.huurcommissie.nl

Hoe werkt de Provinciale klachtencommissie
De commissie is er voor klachten waar u samen met uw corporatie echt niet uitkomt. Wanneer u nog niet met uw klacht bij Wonen Noordwest Friesland bent geweest of wij zijn nog bezig uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen, verwijst de commissie u eerst terug naar de medewerkers van Wonen Noordwest Friesland.

Ook neemt de klachtenadviescommissie geen klacht in behandeling waarover reeds het oordeel van een instantie met wettelijk opgedragen geschillen beslechtende taak is gevraagd door hetzij de klager, hetzij de corporatie.

Personeelsleden wier handelen onderwerp is van de klacht worden in de gelegenheid gesteld hun visie te geven. De commissie past in het algemeen het principe van hoor en wederhoor toe.

Het advies
De Provinciale klachtencommissie brengt advies uit aan de directeur - bestuurder van Wonen Noordwest Friesland. De klager ontvangt vervolgens binnen vier weken de schriftelijke beslissing van de directeur - bestuurder. Tevens ontvangt de klager een afschrift van het advies van de commissie. Het advies van de commissie is niet bindend, maar als Wonen Noordwest Friesland het advies niet opvolgt dan zal ze dit goed moeten motiveren.

Nog vragen?
Als u nog vragen heeft over deze informatie dan kunt u contact opnemen met Wonen Noordwest Friesland.
Voor de huurder zijn er geen kosten verbonden aan de behandeling door de klachtencommissie.

U kunt uw klachten via de mail versturen: secretariaat@klachtencommissie.frl
Of per brief: Provinciale Klachtencommissie, postbus 103, 8860 AC Harlingen.
Via deze link vindt u het reglement van de Provinciale Klachtencommissie:  

Leden van De Bewonersraad Friesland kunnen voor onafhankelijk advies tevens terecht bij de telefonische hulpdienst van De Bewonersraad Friesland op telefoonnummer 058 - 216 54 57.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden